I Odsherred har vi et stærkt lokalt erhvervsliv der både skaber arbejdspladser og levende lokalsamfund. Derfor skal vi sammen med erhvervslivet udvikle erhvervsmulighederne i Odsherred.

Byrådet har vedtaget en vision for erhvervsudviklingen frem mod 2035 hvor Odsherred skal være kendt for gastronomi, fødevarer og oplevelser og hvor de udvalgte CO2-neutrale erhvervsparker har nye produktions- og videns-arbejdsplader. Målsætningen er 2000 nye jobs i forhold til 2019. 

Vi har vi et stort potentiale som oplevelsesdestination, og med udgangspunkt i vores stedsbunde kvaliteter har vi sat en ambitiøs målsætning på 800 nye arbejdspladser i oplevelsesindustrien. Samtidig ønsker vi at udvikle fire nye erhvervsparker, som skal rumme 1200 nye arbejdspladser. Derfor vil vi med dette tema se på hvordan vi får plads til både erhvervsudvikling samtidig med at erhvervsudviklingen, går hånd i hånd med mere byliv og grøn omstilling.

Planlægning for erhverv og turisme

Det er vigtigt at vi har klare rammer for den erhvervsudvikling der kan ske. Vi skal sikre de rigtige muligheder, de rigtige steder, samtidig med at vi understøtter at Odsherred er et godt sted at bo og leve.

God infrastruktur er et centralt element i forhold til tiltrækning af virksomheder og tiltrækning af arbejdskraft. I Odsherred skal der være nem adgang til veje, kollektiv trafik, cykling og samkørsel. Der skal også være gode muligheder for at den tungere trafik kan komme til og fra erhvervsområderne. Derfor sætter vi et særligt fokus herpå med planstrategien. Derfor ønsker vi at få drøftet følgende spørgsmål med borgere og erhvervsliv.

Spørgsmål til debat !

Forud for kommuneplanrevisionen ønsker vi i særlig grad inputs til følgende dilemmaer:

  • Vi skal sikre muligheder for nye virksomheder, men det kan være forbundet med nye gener og tab af livskvalitet for natur og beboere i området. Hvor er balancen mellem erhvervsudvikling og hensynet til lokalsamfundet, naturen og beboere i området? 
  • Der har i Odsherred i en årrække været udlagt større arealer til erhvervsudvikling. Hvordan sikrer vi udvikling i de planlagte erhvervsparker? 
  • Odsherred rummer et stort potentiale som oplevelsesdestination. Hvilke tiltag kan sikre en bæredygtig turisme og hvordan sikrer vi, at vi fastholder de stedsbunde kvaliteter samtidig med at vi ønsker mulighed for nye virksomheder indenfor dette emne?
  • Hvordan sikrer vi god tilgængelighed til arbejdspladser, uden at der skabes unødige støjgener?

Erhvervsstrategi 2023-2028, målsætninger

  • Jobs: 1000 flere jobs i 2028 og 2000 flere jobs i 2035
  • Arbejdssteder med flere en 10 ansatte: 300 flere i 2028 og 340 flere i 2035
  • Andel af de beskæftigede med en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse: 80% 2028 og 83% i 2035
  • iværksætter og vækstvirksomheder: 35 i 2028 og 25 i 2035

Erhvervsstrategi 2023-2028 kan ses i sin helhed her

×

{Send response}

{Contact}

{Text}

{Response}

{Consent}

{Receipt}